Tv-inspektion

Tv-inspektion

Professionel tilstandsvurdering af ledningsnettet

Som en naturlig del af vores arbejde bruger vi tv-inspektion til at kortlægge og beskrive afløbsnettet og dets tilstand. En professionel tv-inspektion beskriver eventuelle skader og fejltilslutninger i ledningsnettet, hvor eksempelvis revner, rødder, tæring eller opståede defekter kan få regnvand eller grundvand til at sive ind, spildevand til at sive ud og ikke mindst mindske rørets levetid. Med professionelt udstyr kortlægger vi en given strækning, og kan derefter vurdere tilstanden og om det er nødvendig med yderlige tiltag. Vi tilbyder professionel tv-inspektion der er kontrolleret af DTVK kontrolordningen. Både ved opklarende TV-undersøgelser af oplande/områder og til færdig dokumentation af vores arbejde. Endvidere anvender vi professionelt udstyr til at overvåge vores renoveringsprocesser, såvel forarbejde og installation af vores foringer.

Kompetencer

  • TV-undersøgelse af områder/oplande – DTVK
    -  Både hoved- og stikledninger
    -  DN50-DN1600
  • Færdig TV af udførte projekter - DTVK
  • Opmåling/undersøgelse af projekter
  • TV-kontrol før og efter installation
  • TV-kontrol i forbindelse med for- og efterarbejde
Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked
Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web