Pilotrørsboring

Pilotrørsboring

Optisk boring med ekstreme præcisionskrav

Til opgaver med ekstreme præcisionskrav tilbyder vi pilotrørsboring, hvor boringen højest må afvige mellem to og fire centimeter over en strækning på 100 meter.

Borehovedet er styret af et optisk lyssystem og en monitor, hvor operatøren hele tiden kan se, hvor præcist pilotrøret føres frem. Efter pilotrørsboringen monteres snegle i stålrøret (foringsrøret), der presses ind samtidig med at sneglene transporterer jorden ud i arbejdsgruben, så der ikke sker jordfortrængning. Herefter lægges den endelige ledning inden i stålforingsrøret.

Alternativet til pilotrørsboring er mikrotunnelering, der fx kan bruges til at fremføre nye kloakrør over en længere distance. Et særligt borehoved snegler sig ind gen- nem et stålrør, som er placeret indvendigt i røret og ud i arbejdsgruben. Undervejs i processen føres boremudderet bagud til et separationsanlæg.

Kompetencer

  • Boring med pilotrør (optisk boring)
  • Beton-, ler-, glasfiber- eller stålrør
  • Velegnet til ekstreme præcisionskrav
  • Stor nøjagtighed på 2-4 cm på 100 meters strækning
  • Udskiftning af gamle rør uden jordfortrængning
  • Mikrotunnelering uden foringsrør
  • Pilotrørsboring kan ikke gennemføres ved afvigelse på over 5 cm
Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked

Filmklip

Pilotrørsboring i Brande

Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web