Pipe Bursting

Pipe Bursting

Skift rørene ud i én og samme bevægelse

Pipe Bursting-metoden (hydraulisk rørsprængning) er en hurtig og billig måde at udskifte rør under jorden. Det sker ved en hydraulisk sprængning af de gamle rør, hvorfor metoden er velegnet i områder med omkringliggende rør og ledninger. Når de gamle rør er bortsprængt, skubbes disse til side og samtidig gøres der plads til at trække nye rør igennem.

Pipe Bursting kræver kun et begrænset arbejdsområde, så trafikale omlægninger minimeres. Arbejdet er meget støjsvagt og er velegnet i følsomme områder. Den hydrauliske teknik medfører ingen rystelser, og beskadigelser på bygninger etc. kan undgås. Derudover er der klare økonomiske fordele, når man undgår opgravningerne ved udskiftninger af rør med Pipe Bursting.

Kompetencer

  • Udgravning fra 2,5 x 1 meter
  • Velegnet i miljøfølsomme områder
  • Minimale trafikgener
  • Bruges til at placere gas-, vand- og kloakrør
  • Økonomisk fordelagtig – mindre opgravning
  • Vibrationsfri
  • Støjsvag
Kontakt os Ring på 97 35 22 99 eller send os en besked

Filmklip

Her kan du se eksempler på Pipe Bursting udført af vore specialister

Umbraco & Digitalt Design | Ørskov Web